Výroba  NESMYSLŮ

   VYRÁBÍME, CO SE NEDÁ KOUPIT    Honza Mikuška